Certificering

Certificering (GDPR)

Als IT-groothandel hechten we veel waarde aan de bescherming van klantgegevens, en daarom nemen we de General Data Protection Regulation (GDPR) zeer serieus.


In overeenstemming met de GDPR hebben we passende maatregelen genomen om de privacy en beveiliging van klantgegevens te waarborgen. We begrijpen dat gegevensbescherming een voortdurende inspanning is en dat er altijd een zekere mate van onzekerheid bestaat in het cybersecurity-landschap. Daarom hebben we ons gecertificeerd op gebieden zoals CompTIA A+, Network+, Security+, Pentest+ en CySA+, om ons inzicht in cybersecurity en gegevensbescherming te vergroten.

Onze certificeringen zijn een indicatie van onze inzet om te voldoen aan de vereisten van de GDPR en om klantgegevens op een veilige manier te beheren. Met deze certificeringen hebben we de nodige kennis en expertise verworven om gegevensbescherming op een effectieve manier aan te pakken en potentiële beveiligingsrisico's te identificeren.

We hebben interne beleidsmaatregelen en procedures geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonlijke gegevens in overeenstemming is met de voorschriften van de GDPR. Bovendien hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van klantgegevens te waarborgen.

We begrijpen dat gegevensbescherming een continu proces is en blijven ons bewustzijn vergroten, onze beveiligingsmaatregelen verbeteren en ons aanpassen aan de steeds veranderende bedreigingen op het gebied van Information Technology. Door onze certificeringen en voortdurende inzet voor gegevensbescherming, kunnen klanten erop vertrouwen dat we de nodige maatregelen hebben genomen om hun gegevens te beschermen.

Als IT-groothandel hechten wij groot belang aan de naleving General Data Protection Regulation (GDPR). De GDPR is een wetgeving die is ontworpen om de privacy en gegevensbescherming van individuen binnen de Europese Unie te waarborgen. Als verantwoordelijke organisatie zetten wij ons in om te voldoen aan de normen en vereisten die de GDPR met zich meebrengt.

Onze toewijding aan de GDPR omvat verschillende aspecten:

1. Gegevensbeschermingsbeleid: We hebben een gedetailleerd gegevensbeschermingsbeleid opgesteld dat de basis vormt voor ons gegevensbeheer. Dit beleid beschrijft de manier waarop we persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken, opslaan en beveiligen in overeenstemming met de GDPR.

2. Transparantie en informatieverstrekking: We zorgen ervoor dat onze klanten volledig geïnformeerd zijn over hoe we hun persoonlijke gegevens gebruiken en welke rechten ze hebben onder de GDPR. Onze privacyverklaring en -beleid stellen klanten in staat om transparante informatie te verkrijgen over het verzamelen en verwerken van hun gegevens.

3. Toestemming: We verkrijgen de benodigde toestemming van onze klanten voordat we hun persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken of opslaan. We zorgen ervoor dat toestemming vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig wordt gegeven, en dat klanten het recht hebben om hun toestemming op elk moment in te trekken.

4. Gegevensbeveiliging: We implementeren strikte technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van persoonlijke gegevens te waarborgen. We nemen passende maatregelen om ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of beschadiging van gegevens te voorkomen. Daarnaast voeren we regelmatig beveiligingscontroles uit om de effectiviteit van onze maatregelen te waarborgen.

5. Gegevensbewaring: We bewaren persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen. Wanneer gegevens niet langer nodig zijn, zorgen we voor veilige verwijdering of anonimisering.

6. Rechten van betrokkenen: We respecteren de rechten van individuen onder de GDPR, zoals het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en bezwaar met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. We hebben procedures opgesteld om ervoor te zorgen dat deze rechten adequaat kunnen worden uitgeoefend.

De GDPR vormt een essentieel kader voor ons gegevensbeheer en onze inzet voor de bescherming van persoonlijke gegevens. We blijven ons inzetten om de nodige maatregelen te nemen, voortdurend bij te blijven met ontwikkelingen in de wetgeving en ervoor te zorgen dat we voldoen aan de vereisten van de GDPR.

Als u vragen heeft over hoe wij de GDPR naleven of over hoe wij onze certificaties inzetten om de gegevens van onze klanten te beschermen, neem dan gerust contact met ons op. We staan klaar om u te helpen en uw privacy te waarborgen.

 

Beleidsverklaring over losgeld

Bij Service Parts International B.V. nemen we cybersecurity en gegevensbescherming serieus. We begrijpen de risico's die gepaard gaan met cyberdreigingen en streven ernaar onze gegevens, systemen en het vertrouwen van onze klanten en partners te beschermen. In het ongelukkige geval van een cyberaanval, inclusief maar niet beperkt tot ransomware-aanvallen, willen we ons standpunt duidelijk maken: we betalen geen losgeld. Onze redenering is eenvoudig. Het betalen van losgeld voedt niet alleen de illegale activiteiten van cybercriminelen, maar biedt ook geen garantie voor het herstellen van gegevens of het voorkomen van toekomstige aanvallen. In plaats daarvan investeren we in robuuste cyberbeveiligingsmaatregelen, waaronder preventieve, detective- en corrigerende maatregelen, om ons te verdedigen tegen bedreigingen en potentiële schade te minimaliseren. We geven prioriteit aan transparantie, samenwerking met wetshandhavingsinstanties en samenwerking met toonaangevende cyberbeveiligingsexperts om dergelijke incidenten af te handelen en te onderzoeken. Het is onze inzet om de impact van cyberaanvallen te minimaliseren, alle gecompromitteerde gegevens met behulp van ethische middelen te herstellen en onze beveiligingshouding te verbeteren om toekomstige inbreuken te voorkomen. Hoewel we begrijpen welk leed een cyberaanval kan veroorzaken, zijn we van mening dat ons standvastige standpunt tegen het betalen van losgeld in het beste belang is van alle belanghebbenden. Wij blijven ons inzetten om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te waarborgen en het vertrouwen dat u in ons stelt, te behouden.

Bedankt voor uw vertrouwen in Service Parts International B.V.